Akademik Personel

Akademik Personel

Doç. Dr. Neslihan T. BAYRAKTAR
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emre Kishali
Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet ŞENER
Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Oya Şenyurt

Prof. Dr. Nevnihal ERDOĞAN

Doç. Dr. Mehtap ÖZBAYRAKTAR

Doç. Dr. Rüveyda KÖMÜRLÜ

Doç. Dr. Sonay AYYILDIZ

Doç. Dr. Elif Yeşim KÖSTEN

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KUBAN

Dr. Öğr. Üyesi Emel CANTÜRK AKYILDIZ

Avesis Web Sayfası


+90 (262) 303 42 69


Öğr. Gör. Emine ZEYTİN

Araş. Gör. Seda KAPLAN ÇİNÇİN

Araş. Gör. Büşra ÖZAYDIN ÇAT

Araş. Gör. Senem M. SEVİNDİK

Araş. Gör. Özlem BALCI ÖZTÜRK

Araş. Gör. Esma Gül AYDENİZ

Araş. Gör. Melike YENİCE

Araş. Gör. Esra BARAN

Araş. Gör. Dilan ÖNER

İç Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ
Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Selma KAYHAN TUNALI

Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞLAYAN
Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Semih Burak SAVCIN

Öğr. Gör. Belma ALIK

Araş. Gör. Özgür ALGAN

Araş. Gör. Dr. Emine Begüm SAVCIN

Araş. Gör. Eda ÖLÇER KANBUR

Araş. Gör. Merve ALICI AKA

Araş. Gör. Pelin KAYA

Araş. Gör. Elif Fatma SALİHOĞLU

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖZDEMİR ULUTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç KUTLUCA

Dr. Öğr. Üyesi Bülent DOĞAN

Araş. Gör. Gülhis DUYGUN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors