Bölüm Başkanları

Bölüm Başkanları

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç KUTLUCA
Şehir Bölge ve Planlama Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR
Mimarlık Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özden Senem EROL
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors