Fakülte Akademik Kurulu

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
Başkan

Prof.Dr. Beyhan PEKEY
Üye

Prof.Dr. Nigar PÖSTEKİ
Üye

Prof.Dr. Oya ŞENYURT
Üye

Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
Üye

Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Üye

Doç.Dr. Didem Erten BİLGİÇ
Üye

Doç.Dr.Rüveyda KÖMÜRLÜ
Üye

Dr.Öğr.Üyesi Nurdan KUBAN
Üye

Fakülte Sekreteri Yusuf DUMAN
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors