Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Beyhan PEKEY
Başkan

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ
Üye

Prof. Dr. Oya ŞENYURT
Üye

Prof. Dr. Burcu A. ALDANMAZ
Üye

Doç. Dr. Neslihan T. BAYRAKTAR
Üye

Doç. Dr. Mehmet ŞENER
Üye

Doç. Dr. Elif Yeşim KÖSTEN
Üye

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Üye

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖZDEMİR ULUTAŞ
Üye

Hilmi ARSLAN
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors