Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Oya Şenyurt
Başkan

Prof. Dr. Süreyya TEMEL

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ
Üye

Prof. Dr. Burcu A. ALDANMAZ
Üye

Doç. Dr. Neslihan T. BAYRAKTAR
Üye

Doç. Dr. Mehmet ŞENER
Üye

Doç. Dr. Elif Yeşim KÖSTEN
Üye

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Üye

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç KUTLUCA
Üye

Hilmi ARSLAN
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors