Hakkımızda

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım bölümleri olarak 22.04.2006 tarihinde kurulmuştur.

Mimarlık Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programları, İç Mimarlık Bölümünde ise lisans ve yüksek lisans programı için öğrenci kabul etmektedir. En kısa süre içinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve bir sonraki aşamada da Endüstriyel Tasarım Bölümleri aktif hale gelerek öğrenci kabulüne başlayacaklardır.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen çağdaş mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca mesleğe ilişkin araştırmalar ile ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak ve bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemektir.

Mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak kadroları yaratmak, desteklemek, gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

Fakültemiz tüm bu çalışmaların yapılmasında toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı bilen ve bu bilgilerle donatılmış kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, yereli gözardı etmeden evrenselliğe ulaşabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors