İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

RAPOR ADIDOSYA
Akademik ve İdari İmza Onay

Bölümlerin Akademik ve İdari Teşkilat Yapısı

Fakültenin Akademik ve İdari Teşkilat Yapısı

Fakültenin Örgüt Şeması

Gorev Tanım Formu

Hassas Görevler

İç Kontrol Anket

İç Kontrol Eylem Plani

İç Kontrol Görevlendirme Bilgi Formu

İç Kontrol Uyum Eylem Plani Formları

Kamu Standardı Mimarlık

Soru Formu ( İç Kontrol)

İş Akış Şeması

DOSYA ADIDOSYA
İş Akış Şeması

Gelen Evrak

Giden Evrak

Görev Tanımları

GÖREV ADIDOSYA
Dekan

DekanYrd.

Dekan Sekreteri

Bölüm Başkanı

Bölüm Başk. Yard.

Bölüm Sekreteri

Fakülte Sekreteri

Muhasebe Birimi

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Birimi

Tekniker Teknisyen Görevi

Yazı İşleri Birimi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors