İç Mimarlık

Bölüm Hakkında

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1998 yılında Prof.Dr. Ünal DEMİRARSLAN ve Prof. Dr. Yılmaz MORÇÖL önderliğinde Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2006 yılında bölüm Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine aktarılmış, 2007 yılındanitibaren de Öğrenci Seçme Sınavı Sayısal/MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

İç Mimarlık Bölümü Lisans düzeyindedir ve eğitim süresi dört yıldır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Tezli Yüksek Lisans programı da yürütülmektedir. İç Mimarlık Bölümünde eğitim ve öğretim; teorik dersler, uygulamalı dersler, proje ve atölye çalışmaları, çalıştay programları, eskizler, seminer ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve bitirmeçalışmasından oluşan bir bütündür.

İç Mimarlık bir meslek olarak ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 20. yüzyılın başlarında adlandırılmış ve eğitimi verilmeye başlanmış, ülkemizde ise Sanayi-i Nefise Mektebi’nde açılan İç Tezyinat bölümü ile 1925 yılından itibaren eğitimi verilmeye başlanmıştır. 1963 yılında kurulan Uluslararası İç Mimarlar Konfederasyonu (IFI) İç Mimarlık ve Tasarımcılık kavramlarını şöyle tanımlamaktadır: İç mekanların seviyeli ve işlevsel olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen; mekan tasarlayan, tasarım analizi de yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekana ilişkin konstrüksiyon bilgisi, donatı, malzeme, ekipman konusunda bilgi veren; iç mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyim sahibi olan kişidir. Bu anlamda; iç mekânın ancak, bilimsel, teknik ve sanatsal bilgi ve olanaklarla tasarlanabileceği ve uygulanabileceği görülmektedir. Bu verilerden yola çıkarak, “İçmimarlık; insanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla belirlenmiş mekânları pratik, estetik ve sembolik işlev açılarından ele alan, insanların fiziksel ve ruhsal özellikleri ve eylemlerine uygun olarak tasarlayan bir meslek alanıdır” diyebiliriz.

Konut, mağaza, büro, fuar standı, banka, televizyon dekoru, çevre tasarımı ve kent mobilyaları gibi birbirinden farklı mekânları, ekipmanlarıyla birlikte tasarlayabilen ve uygulayabilen geniş bir iş alanına sahip olan bu meslek dalına ülkemizin nüfus artışıyla birlikte ihtiyaç da artmaktadır. Dolayısıyla, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, yaşam alanlarının ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanlarda ergonomiyi, kişilerin eylemleri, kültürel yapısı, sayısı, sosyal ilişkileri, ekonomik durumu, fiziksel ve ruhsal özellikleri doğrultusunda, bilimsel ve sanatsal verileri kullanarak işlevsel mekân tasarlayan İç Mimar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda bölümümüzde eğitim ve öğretim ilk yıl tasarı geometri, teknik resim, tasarıma giriş, temel sanat eğitimi gibi temel teknik ve tasarım eğitimi verilmektedir. İkinci yıldan itibaren proje dersleriyle birlikte yapı ve strüktür bilgisi, ergonomi, akustik, aydınlatma, malzeme, yapı fiziği, mekân ekipmanı, mekân donatı ve ince yapı elemanları dersleri de verilmektedir. Bu dersler yürütülürken aynı zamanda öğrencilere verilen teorik bilgilerin üretim yerleri ve uygulama alanları teknik geziler düzenlenerek gösterilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1998 yılından bu yana Kocaeli ve çevresine olduğu kadar ülke ve dünya geneline yayılan akademik çalışmalar, tasarım ve hizmet çalışmaları ile İç Mimarlık Eğitimi alanında önemli bir yer edinmiştir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors