İç Mimarlık

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1998 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup,  2006 yılında bölüm Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine aktarılmış, 2007 yılından itibaren de  Öğrenci Seçme Sınavı Sayısal puan  ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

İç Mimarlık Bölümü Lisans düzeyindedir ve  eğitim süresi dört yıldır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Tezli Yüksek Lisans programı da yürütülmektedir.

İç Mimarlık bir meslek olarak ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 20. yüzyılın başlarında adlandırılmış ve eğitimi verilmiş, ülkemizde ise  1925 yılından itibaren eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Konut, mağaza, stand, banka, televizyon dekoru, çevre tasarımı ve kent mobilyaları gibi birbirinden farklı mekanları, ekipmanlarıyla birlikte tasarlayabilen ve uygulayabilen geniş bir iş alanına sahip olan bu meslek dalına ülkemizin nüfus artışıyla birlikte ihtiyacı da artmaktadır. Dolayısıyla, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, yaşam alanlarının ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanlarında ergonomiği, kişilerin eylemleri, kültürel yapısı, sayısı, sosyal ilişkileri, ekonomik durumu,  fiziksel ve ruhsal özellikleri doğrultusunda, bilimsel ve sanatsal verileri kullanarak işlevsel mekan tasarlayan İç Mimar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda bölümümüzde eğitim ve öğretim ilk yıl tasarı geometri, tasarıma giriş, temel sanat eğitimi gibi temel teknik ve tasarım eğitimi verilmektedir. İkinci yıldan itibaren proje dersleriyle birlikte mekan ekipmanı, mekan donatı ve ince yapı elemanları dersleri de verilmektedir. Bu dersler yürütülürken aynı zamanda öğrencilere verilen teorik bilgilerin üretim yerleri ve uygulama alanları teknik geziler düzenlenerek gösterilmektedir. Kısaca, dersler, atölye çalışmaları, eskizler, seminer ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür.

İç Mimar mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir ve hizmet ettikleri alanlar genel olarak şöyle sıralanabilir: Bir mekanın tasarımının ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci gerçekleştiren ekip içinde yer almak, Mekana özgü mobilyaların (ekipmanların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptayarak özgün biçimlerini tasarlamak ve uygulamak. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanları ve bu mekanlarda yer alan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) Saptamak ve restorasyonunu yapmak. Yapımı tamamlanmış ya da yeniden farklı bir amaçla kullanılacak mekanlara yeni kimlik kazandırmak, büyük ve kamusal yapıların, tiyatro, sinema, konser  salonu, alış veriş merkezi  gibi yaşam alanlarının iç mekanlarını tasarlamak, sorunlarının çözümlemek ve düzenlemek. Endüstri içerisinde ise mobilya tasarlamak ve üretimini gerçekleştirmek gibi sıralayabiliriz. Ayrıca bir İç Mimar, İç Mimarlık ile ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak, özel kamu kuruluşlarında iç mimar olarak faaliyet gösterme olanağı bulunduğu gibi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi işletmesini de kurabilir.