Öğrenci

KOÜ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 11. BALKAN STANDARDİZASYON KONFERANSINA KATILDI.

KOÜ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ  11. BALKAN STANDARDİZASYON KONFERANSINA KATILDI.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özbayraktar ve Öğretim görevlisi Mimar Filiz Ertürk 9-11 Eylül 2014 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti  Belgrad’ta düzenlenen “11th International Conference:  Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration” konferansına katıldı. Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özbayraktar ve Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan’ın birlikte hazırladıkları  “The Bologna Process of Kocaeli University: On Experience of Faculty of Architecture and Design”  ile Öğretim Görevlisi Mimar Filiz Ertürk tarafından hazırlanan “Street Improvements in Turkey and Aesthetic Councils” bildirileri  konferansta ilgi ile izlendi. Konferansa Hollanda, İtalya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan’dan çok sayıda akademisyen de çalışmaları ile katkıda bulundular. Konferans sonunda Balkan ülkeleri koordinasyon komitesi üyesi Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan’ın katıldığı komite toplantısında, 2015 yılında KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Kocaeli’de yapacağı 12. Balkan Standardizasyon konferansı konusunda üye ülkelerle görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantı  sonucunda 2015 KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Balkan Standardizasyon Konferansının  ana temasının “Mimarlıkta Standardizasyon” olmasına ve 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılmasına karar verildi.

Read more...

MTF Seminerlerinden “Tasarım Eğitiminde İnteraktif Bir Yöntem” gerçekleştirildi.

MTF Seminerlerinden “Tasarım Eğitiminde İnteraktif Bir Yöntem” konulu seminer Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali ASASOĞLU ve Dr. Hare KILIÇASLAN tarafından 17.05.2017 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Seminer sırasında öğrenciler ile uygulamalı bir etkinlikte gerçekleştirildi. (Sunum hakkında geniş bilgi sayfanın devamında bulunmaktadır. )

 


 

 

 

Tasarım Eğitiminde İnteraktif Bir Yöntem                     

                                                                                     17.05.2017/KOÜ

Prof. Dr. Ali ASASOĞLU (KTÜ.)

Dr. Hare KILIÇASLAN                                                                                                                   

 

Yetişkin ve işe yarar insan yetiştirmeyi hedefleyen ülkemiz eğitim sistemi içerisinde yaratıcılık, tasarım ve sanatın kapsadığı alanın yetersizliği bilinmektedir.  Buna ek olarak, bilginin katılımcı ortamlarda ve araştırma ile elde etme zorunlulukları olmaksızın, yeterince görselleştirilmeden, yaşatılmadan aktarımı,  buralardan tasarım okullarına giden öğrencilerde ciddi problemler ve çöküşlere neden olmaktadır.

 

Söz edilen bu problemlerden hareketle, içerisinde bu çalışmayı sunuyu hazırlayan ekibin de bulunduğu, KTÜ Mimarlık Bölümünden bir grup araştırmacı, AB Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Projeleri kapsamında, “DESIGNTRAIN” başlıklı bir proje çalışmasını yürüterek bunu üç yıllık süre içerisinde sonuçlandırmıştır.

 

Amsterdamda gerçekleştirilen iki adet uluslararası kongre’nin de içerisinde yer aldığı proje çalışması esnasında, problemin iki ana başlıkta ele alınıp değerlendirilerek çözüm yolları geliştirilebileceği öngörülmüştür, (*) .

                1.   Yükseköğrenim öncesi yapılacak çalışma veya müdahaleler

                 2. Yükseköğrenimin ilk ve erken yıllarında yapılacak çalışma ve müdahaleler.

 

Bunlardan birincisi; tasarım eğitimi hedefinin, ilgili öğrencilerden beklediği gereksinimleri yükseköğrenim öncesine taşımak,

   ikincisi ise;  tasarım okulunun (yüksekokulun) ilk yılında öğrencilerin karşılaşacakları adaptasyon güçlüklerini aşacak önlemler almaktı.

 

Her iki çözüm aşamasının ortak noktası, tasarım eğitim süreci içerisine görsel bilgi aktarım yöntemleri ve katılma tekniklerini kullanarak, elektronik interaktif ortamlar oluşturmak ve tasarım okullarına girmeyi düşünen veya tasarım okullarında olan erken dönem öğrencileri, düzeylerine karşılık gelen ortamlara hazırlamaktı.

 

Proje çalışması sonucunda oluşturulan “Elektronik İnteraktif Ortam” dışında, çalışmalar sırasında insanın bizatihi kendisinin bir öge olarak kullanıldığı  ‘Yaratcı Drama Teknikleri ile Aktarım’ yönteminin tasarım eğitiminde erken yıllarda karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında başka bir çözüm yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağı da, diğer bir araştırılması gereken konu olarak görünmüştür.

 

Bu fikir, bir yüksek lisans ve doktora tezinin konusu olmuş bu süreçte Mimarlık Eğitiminin uygulamalı ve kuramsal derslerinde denenmiştir.

 

KTÜ. Mimarlık bölümünde, kuramsal ve uygulamalı dersler içerisinde “Deney” ve “Kontrol” grupları oluşturularak, dönem boyunca deney grubuna “Drama Teknikleri”, kontrol grubuna “Bilinen Aktarım Yöntemleri” ile ders içerikleri işlenmiştir.

 

İki grubun değerlendirilmesi, dönem içerisinde uygulanan bilgi ölçme sınavları ile yapılmış, ders değerlendirme takviminden farklı olarak, sadece, dönem bitiminden 3 ay sonra, her iki gruptan öğrencilere, “Kalıcılık testi” uygulanmıştır.

 

Testlerin her aşamasında, deney grubunda yer alan öğrenciler, belirgin, istatistiksel olarak anlamlı, değerlendirilebilir pozitif bir farka sahip olabilirken, özellikle kalıcılık testlerinde, diğer gruba oranla üst düzeyde başarıya ulaşmışlardır.

 

Önemli göstergelerden bazıları da deney grubu öğrencilerinin yapılan derse ilişkin pozitif görüş ve değerlendirmeleridir. Deney grubu öğrencileri, özellikle grup çalışmaları, sosyal iletişim, paylaşma, yorumlama becerisi, odaklanma ve anımsama konularında pozitif açıklamalarda bulunarak, uygulama sırasında zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını ifade etmişlerdir.

 

Buradaki (KOÜ. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi) yapılan konu aktarımı, hazırlama ve uygulama çalışmalarında da, katılımcı öğrenciler, izleyiciler karşısında benzer yorumlarını açıklamışlardır.

 

Eğitmen, öğretmen veya grup lideri her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, çalışmayı yürüten aktarıcıya, ders öncesi ciddi ve meşakkatli hazırlık ve koreografi planlama sorumluluğu yükleyen yöntem tasarım okullarında, her düzeyde sosyal iletişimi de güçlendirerek kullanılabilir niteliktedir.

 

(*)  DesignTrain Book :Training Tools for Developing Design Education; Doç. Dr. A. ASASOĞLU, Yrd.Doç. Dr. A.B. GENÇOSMANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. N.  KULOĞLU, Printing by Vizyon Printing Center, Trabzon, Turkey, 2009, (ISBN 978-975-6983-54-6)

 

 

 

Read more...