Mimarlık

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve çok kısa bir sürede ülkemizin genç, dinamik ve üretken üniversitelerinden biri niteliğine kavuşan Kocaeli Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü, 2002 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış; bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitimini kapsayacak şekilde sayısal puanla öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Türkiye’de ilk kez “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” adını alarak açılan fakültemizde ise 2006 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Mimarlık Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.

Mimarlık Bölümü, mimarlık meslek bilincinin ve sorumluluğunun farkında, tasarım ve uygulama alanında topluma liderlik edebilecek, eleştirel bakış açısına sahip, takım çalışmasına uyumlu, tarihi ve doğal çevreye saygılı tutum ve davranışlar edinen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm, çevre ve kültür bilinci ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinimler için ürettiği bilgiyi uygulayan ve yayan bir kurum olmagörevini,Kocaeli kentine duyduğu sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmektedir. Mimarlık Bölümü, lisans eğitiminin temelini oluşturan mimari tasarım derslerinde Kocaeli merkezli sorunları ana tema olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda bir kıyı kenti olan İzmit için sorunsallar parselden kent ölçeğine kadar geniş bir kapsamda değerlendirilmekteve öğrencilerle kentin farklı bölgelerinde ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunlar yaratıcı yaklaşımlar ve tasarımlarla ele alınarak çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Ülkemizdeki mimarlık bölümleri arasında tasarım alanında ön plana çıkarak, meslekte değişim ve gelişimlere uyum sağlamak konusunda kararlı olan öğretim elemanlarıyla bölüm; öğretim planının yanı sıra düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, sergi, workshop ve yarışmalarla öğrencilerin hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini yetiştirme ve geliştirmeye yönelik girişimlerini ulusal ve uluslararası alanlarda görünür kılmak için çeşitli olanaklar sağlamaktadır.Bölümümüzde Mimarlık öğrenimi için gerekli teorik ve uygulamalı dersler yürütülürken, aynı zamanda teknik geziler düzenlenmekte, kısa süreli konferanslar, bilimsel ve mesleki söyleşiler ile atölye çalışmaları, sergiler yapılmakta; öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve zenginleştirilmesi için gerekli ortamlar yaratılmaktadır.

Ayrıca, ERASMUS Programı ile bölümümüzdeki öğrencilerin uluslararası değişim programına katılması desteklenmektedir. Ulusal öğrenci değişim programı FARABİ ile öğrencilere imkân veren bölümümüz, Türkiye’de ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan MEVLANA değişim programının da etkin olarak çalışması için faaliyetlerini sürdürmektedir. Mezunlarımız; gerek akademisyen olarak gerekse özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında mimar olarak faaliyet gösterebildikleri gibi, sektörün gereksinimlerine uygun olarak kendi bürolarını da kurabilmektedir.

Mimarlık eğitiminde değişimlere ve yeniliklere açık bir bölüm olan Kocaeli Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü, her geçen gün faaliyet alanını genişletmeyi sürdürerek, Türkiye’deki mimarlık eğitimine önemli katkılar sağlamıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors