MTF Hakkında

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen çağdaş mezunlar yetiştirmek; Mimarlığa ilişkin araştırmalar ile ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek; mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak; bu araştırmaları yapacak kadroları yaratmak ve desteklemek, gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmek olup; Fakültemiz tüm bu çalışmaların yapılmasında toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı bilen ve bu bilgilerle donatılmış; kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, yereli göz ardı etmeden evrenselliğe ulaşabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.