Akademik Personel

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Esin ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı

esin.ozdemir@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 42 87


Dr. Öğr. Ü. Bülent DOĞAN

bulentd@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 42 82

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors