Akademik Personel

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç KUTLUCA
Bölüm Başkanı

kivanc.kutluca@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 42 98


Dr. Öğr. Ü. Bülent DOĞAN

bulentd@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 42 82


Araş. Gör. Gülhis DUYGUN

gulhis.duygun@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 42 73


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors