Haberler

Mimarlık bölümü araştırma görevlilerimizden Gülhis Duygun ve ekibi 2. mansiyon ödülüne layık görülmüştür...


“Kentsel Ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” İzmir kentinin dünyaya entegrasyonunda en önemli iki kapısı niteliğindeki İzmir Alsancak Limanı ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında doğal bir kent omurgası niteliğiyle konumlanan “Meles Çayı” proje alanı “Deniz” ile “Orman”ı “Mavi ile Yeşili” birbirine bağlayan bir ekolojik omurga potansiyelini taşımaktadır. “Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik olarak birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkan sağlayan, doğal veya yapay olarak belirlenmiş bağlantı alanları” olarak tarif edilen "Ekolojik Omurga", birbiri ile yakın ama kopuk kalmış veya parçalanmış doğal habitatlar arasında türlerin, organizmaların hareketini sağlayan alanlar olarak da görülmektedir. 2000’li yıllar itibariyle programı şekillenen İzmir Kenti planlama sürecinin bir parçası olduğu görülen “Meles Çayı” planlama bölgesi, proje kapsamında İzmir Körfez kıyılarını birbirine bağlayan ve “erişilebilir kamusal kıyı sürekliliği” hedefli “İzmirdeniz” projesinin tamamlanmasının ardından bir sonraki aşama olarak “kıyı ile iç kesimleri” birbirine bağlayacak olan, ekolojik omurga özelliğinin yanı sıra ana yaya aksı ve ana bisiklet aksı ulaşım türlerini de içinde barındıran, İzmir Kentinin ana kamusal omurgalardan biri olarak düşünülmüştür. “Meles Çayı Ekolojik Omurgası” üzerinden yapılan bu proje çalışması kapsamında müdahale ve etkileşim alanları açısından kavramsal bir yaklaşım olarak takımada_”archipelago” fikri ve kent adacıkları metaforu olarak karşımıza çıkmıştır. "Katalizör", "kataliz" ve "katalist" kavramlarının proje özelinde yorumlanması ile İzmir’in insanı- İzmir’in ağacı- İzmir’in toprağı- İzmir’in kedisi- İzmir’in denizi gibi tüm organik bedenleri inorganik nesnelerle beraber düşünmeyi mümkün kılmış ve dört ana tema üzerinden bağlamsal veriler beden ilişkileri ve aidiyet üzerinden sorgulanmıştır. “Eko- Doğa Adası", "Eko- Alternatif Üretim Adası", "Eko- Tarih Adası" ve "Eko_Çağdaş Sanat Adası” olarak tarif edilen dört tema alanı bulundukları "yer" ve çeperleri ile mevcuttaki etkileşimleri bağlamsal veriler ışığında tartışılarak "etken- edilgen temas" alanları belirlenmiş ve bu durum kentsel katalizör denilen yapıya yansıtılmıştır. ödül: 2.mansiyon 7 sıra numaralı proje – rumuz: 75869 Ekip Listesi Gülhis Duygun Gürkıvrak – Ekip Temsilcisi – Mimar Alper Gülle – Mimar Ahmet Kıvanç Kutluca – Şehir ve Bölge Plancısı Talha Aksoy – Peyzaj Mimarı Dilem Dağ – Mimar Aygen Kiştin – Mimar Burcu Saral – Mimar Yardımcılar Halil İbrahim Bayındır – Mimar İrem Küçükkulaksız – Mimar İrem Durmuş – Mimar Mutlu Tevke – Mimar Uğur Yögen – Mimar Burcu Türeyen – Grafiker Songül Sancak – Öğrenci Meryem Keskin – Öğrenci Oktay Kanbur – Öğrenci Celal Mert Kasapkara – Öğrenci Danışmanlar Beyhan Pekey – Prof. Dr Çevre Mühendisi Temel Temiz – Dr. Hidroloji Uzmanı Beytullah Demirci – İnşaat Mühendisi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors