Haberler

MSTAS.2019 | XIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu


MSTAS.2019 | XIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

STürkiye’de Mimarlık alanında sayısal araştırmalar üzerine yapılan akademi ve uygulamadan araştırmaların sunulacağı, sergileneceği, “Örtüşmeler ve Kesişmeler” temalı XIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu 17-18 Haziran 2019 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Örtüşmeler Kesişmeler Farklı disiplinlerin zaman içinde gösterdikleri gelişim, bu disiplinlerin birbirleriyle kesişmesine, kaynaşmasına ve birbirlerini dönüştürmesine neden olmaktadır. Biliş bilimi, fenomenoloji, mekanik, elektronik, ve gömülü hesaplama araştırmaları, mimarlık alanındaki kinetik, tepkimeli ve interaktif sistem arayışlarını beslerken; biyoloji ve bilgisayar bilimlerinin ara kesitinde beliren evrimsel hesaplama yöntemleri ise diğer alanlarda olduğu gibi, mimarlık ve kent araştırmalarına da yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Diğer yandan makro, mikro ve nano ölçeklerde yapılan çalışmalar, Negroponte’nin ifadesiyle bilginin kimyasallaşarak insan bedenine zerk edilmesi tasavvurunu olanaklı kılmaktadır. Son 25 yılda ivme kazanan bu izomorfik yakınsamalar ile bilginin tekil hali ve ilk kaynağı önemsizleşirken, bilginin hangi bağlamlarda ve anlamlarla somutlaştığı önem kazanmaktadır. Dolayısıyla farklı bilgi türleri arasında bağıntılar, örtüşmeler, kesişmeler ve izdüşümlerin görünür hale gelebileceği zeminlerin/yüzeylerin/eğitim modellerinin arayışı, 21. yüzyıldaki insan-mimarın yeni deney ve üretim alanı haline gelmektedir. Bu bağlamda, sayısal tasarım alanına ilgili öğrencilerin, akademisyenlerin ve disiplinlerarası çalışmalarda öncülük yapan araştırmacıların deneyimlerini paylaşmaları amacıyla XIII. Sayısal Tasarım Sempozyumu, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Konuları Benzetim ve değerlendirme, bina teknolojileri ve akıllı sistemler, biyomimetik tasarım, eniyileme, etmen tabanlı sistemler, insan-makine etkileşimi, işbirliğine dayalı tasarım, kentsel modelleme, mimarlık eğitiminde sayısal tasarım, mimarlık ve matematik, mimarlıkta sayısal üretim, mimarlıkta yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, sayısal tasarım kuramları, sayısal tasarım süreci ve yaratıcılık, sayısal tasarımda malzeme, üretken sistemler, yapı bilgi modelleme.

http://mstas2019.kocaeli.edu.tr/

Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Neşe ÇAKICI ALP (KOU)

Arş.Gör. Meltem Ezel ÇIRPI (KOU)

Arş.Gör. Dilan ÖNER (KOU)

Arş.Gör. Esra BARAN (KOU)

Sosyal Medya Hesap Linkleri

facebook: https://www.facebook.com/mstas19/

instagram: https://www.instagram.com/mstas2019/?hl=tr

easychair: https://easychair.org/cfp/mstas19Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors