Haberler

Değerli Hocamız Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN’ın Anısına ...


Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kurucu Dekanı, Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün Kurucusu, Değerli Hocamız Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN’ın Anısına ve uzun yıllar Kocaeli Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde mobilya, tasarım, sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin materyallerinin geliştirilmesiyle oluşturulan “Mobilya ve Tasarım” İsimli bu kitap iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, mobilya tasarımı, mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi alanlarda eğitim gören tasarım öğrencileri başta olmak üzere mobilya konusunda çalışmalar yapan tüm tasarımcılara ve araştırmacılara mobilya tasarımı konusundaki temel bilgileri sağlamayı hedeflemektedir. Basılı ve e-kitap formatında hazırlanan ve seçkin kitapevleri tarafından satışa sunulan kitapta mobilya kavramı, mobilya tasarımı kavramı, mobilyanın tasarım süreci, mobilya tasarımını etkileyen temel unsurlar, mobilya tasarımında ekosentrik yaklaşım, akıllı teknolojiler ve mobilya, kamusal alan ve mobilya ana başlıkları altında temel bilgiler öz ve kolay anlaşılır bir biçimde ele alınmıştır. Kitabın mobilya tasarımı ile ilgili akademik, teorik ve uygulamalı tüm çalışmalara faydalı olması temennilerimizle… Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN (Kocaeli Üniversitesi MTF ) Öğr.Gör. Oğuz DEMİRARSLAN (Maltepe Üniversitesi MTF) Ar.Gör. Elif Fatma SALİHOĞLU (Kocaeli Üniversitesi MTF ) Ar.Gör. Merve ALICI AKA(Kocaeli Üniversitesi MTF )
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors