Haberler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı AB Proje Ortağı oldu


Kocaeli Üniversitesi, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyetinde “Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers / Restorasyon Alanında Çalışanlar İçin Avrupa Eğitim Müfredatı” başlıklı ve “2020-1-TR01-KA202-093483” no’lu Projede Proje Ortağı olarak yer aldı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üy Nurdan KUBAN koordinatörlüğünde Doç. Dr. Emre KİSHALİ ve Öğr. Gör. Dr. İsmail Talih Güven, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers - Restorasyon Alanında Çalışanlar İçin Avrupa Eğitim Müfredatı” proje ekibine katıldılar. Projenin Tanımı Restorasyon uygulamalarının niteliği, şantiyede uygulamaları gerçekleştiren kişilerin yetkinlikleriyle doğrudan ilişkilidir. Gerekli bilgi donanımına, becerilere veya duyarlılığa sahip olmayan işçiler, mimari mirasın koruma ve restorasyon uygulamalarında geri dönüşü olmayan hatalar yapma eğilimindedir. Bu proje, çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma/restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Beceriler Platformu ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir. Koordinatör Kurum İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye) Proje Ortakları İstanbul Valiliği (Türkiye) Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) Bologna University (İtalya) Ljubljana University (Slovenya) Strathclyde University (İskoçya) INFODEF (İspanya) Proje Süresi: 24 Ay Proje Başlangıç Tarihi: 31.12.2020
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors