Yönetim

Yönetim

Prof. Dr. Oya ŞENYURT
Dekan

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Nurdan KUBAN
Dekan Yardımcısı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors