Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oya ŞENYURT

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ

Dr. Öğr. Üyesi Emel CANTÜRK AKYILDIZ

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors