Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oya Şenyurt
Başkan

Prof. Dr. Süreyya TEMEL

Prof. Dr. Neslihan KIYAR
Üye

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ
Üye

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Üye

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selma KAYHAN TUNALI
Üye

Hilmi ARSLAN
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors