Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Beyhan PEKEY
Başkan

Prof. Dr. Nevnihal ERDOĞAN
Üye

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ
Üye

Prof. Dr. Oya ŞENYURT
Üye

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Üye

Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selma KAYHAN TUNALI
Üye

Hilmi ARSLAN
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors